Zákon o deratizaci

Naše klienty často zajímá, jestli existuje zákon o deratizaci. Ano, zákon o deratizaci existuje, Je to konkrétně zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Ten se týká soukromých i právnických osob. Deratizace se musí provádět vždy, když dojde ke zvýšenému výskytu hlodavců. 

Zákon o deratizaci - kontrola 

Zvýšený počet hlodavců tedy musí fyzická i právnická osoba vždy hlásit, aby mohla být provedena deratizace hlodavců. Dodržování zákona o deratizaci kontrolují příslušné orgány. Nejčastěji je to Hygienická stanice hl. m. Prahy. Tento úřad může i při zanedbání deratizačních povinností uložit pokutu až do dvou miliónů korun. 

Zákon o deratizaci - kdo a jak často hubení škůdců provádí 

V zákoně o deratizaci je jasně stanoveno, že speciální deratizaci mohou vykonávat pouze lidé odborně způsobilí ve smyslu § 58 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Tedy proškolení odborníci na téma deratizace myší a deratizace potkanů

Zákon o deratizaci podléhá metodice, která tuto činnost optimalizuje. Úspěch deratizace je závislý na mnoha faktorech. Proto je někdy vyhodnoceno, že půjde o jednorázovou činnost, jindy se musí deratizace provádět průběžně. 

Zákon o deratizaci - četnost zákroků 

Zákon o deratizaci přímo neurčuje, jak časté zákroky musí být. Někdy stačí jednorázový zákrok. Ten je vhodný v případě, kdy se nepředpokládá, že by se na místě znovu objevili další hlodavci. Lokalita pro ně není atraktivní a v blízkosti se nenachází žádný zdroj potravy. 

Častěji jsou potřeba preventivní a opakované zákroky. A to v případě, že objekt vyžaduje trvalé zabezpečení a prevenci. Jedná se především o objekty a zařízení na zpracování potravin. Deratizace se provádí průběžně v prostředí poskytující hlodavcům atraktivní a především stálý zdroj potravy. 

Zákon o deratizaci - podmínky 

Odborník provádějící deratizaci musí zajistit všechna potřebná opatření uvedená na etiketách používaných chemických přípravků. Následně provádí kontroly, doplnění přípravků a sběr uhynulých či odchycených hlodavců. Každá deratizace musí být dokumentována protokolem. 

Objekt a místo, kde se přípravek nachází, musí být vždy označeno výstražnými letáky upozorňující na deratizaci. Na letáku musí být uvedeno datum, název použitého přípravku, název firmy a kontakt na ni. Pokud je přípravek nebezpečný pro děti, domácí, hospodářská nebo necílová zvířata, musí to být řádně zdůrazněno. 

Zákon o deratizaci - proč s firmou Deratizace KO 

  • Zajistíme pro vás lokalitu deratizace Praha a pomůžeme i s dezinsekcí hmyzu, které se neodborně říká deratizace mravenců, deratizace sršňů nebo deratizace vos
  • Přijedeme za vámi už do dvou hodin od prvního zavolání. 
  • Našimi klienty jsou majitelé jednotlivých bytů, bytová družstva, SVJ, ale i hotelová či školní zařízení. 
  • Zbavíme vás otravných parazitů, provádíme deratizace štěnic, deratizace blech a deratizace švábů. Hubení parazitů, kteří už mají odolnost proti běžně dostupným prostředkům. 
  • Máme k dispozici moderní technologie a naše řady tvoří vyškolení profesionálové, kteří se v problematice neustále vzdělávají.