Co je deratizace

Co je deratizace? Deratizací lze nazvat likvidaci přemnožených hlodavců, kteří mohou přenášet různé infekční nemoci a ohrožovat zdraví i majetek. Metodika deratizace hlodavců má konkrétní popis toho, co je deratizace. V zákoně se říká, že: "deratizace je ve většině svých metodických postupů pouze výzva hlodavcům k zahájení jejich samozničujícího chování. Jeho nástup a průběh však závisí na mnoha faktorech, takže se výsledek nemusí vždy shodovat s představami zúčastněných subjektů. Metodika deratizace vznikla s cílem tento výsledek optimalizovat." 

Co je deratizace - co říká zákon? 

Kromě toho, co je deratizace, říká zákon i to, kdo ji musí nahlásit a provádět. V rámci ochrany zdravých životních podmínek má každý majitel a správce budovy povinnost ve svých objektech a přilehlých plochách prokazatelně regulovat počet hlodavců a hlídat, zda nedošlo k přemnožení. Zajistit, aby nebyla způsobena újma na zdraví obyvatel a ekonomické škody. 

Konkrétně se tomu, co je deratizace, věnuje zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

Co je deratizace - koho se týká? 

Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.

Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.

Co je deratizace- kdo provádí speciální deratizaci? 

Deratizace potkanů a deratizace myší je nejefektivnější z rukou odborníka. I podle § 58 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví vykonávají speciální deratizaci pouze lidé k tomu odborně způsobilí. Odborník zajistí výběr správného přípravku a zároveň neohrozí životní prostředí a další volně žijící živočichy. 

Co je deratizace - proč s námi? 

Naši odborníci dobře vědí, co je deratizace a jak ji provádět efektivně, rychle a profesionálně. 

  • Pokud se zaměřujete na lokalitu deratizace Praha a širší okolí, rádi vám pomůžeme. 
  • Mezi naše specializace patří také dezinsekce hmyzu, které se často říká nesprávně deratizace mravenců, deratizace sršňů či deratizace vos
  • Naši pracovníci jsou vyškolení profesionálové, kteří používají moderní technologie a osvědčené postupy. 
  • Vždy je lepší se v takových případech obrátit na odborníky, jelikož parazité si mohou vypěstovat na volně dostupné produkty odolnost a tím se jejich likvidace nejen prodlouží, ale v konečném výsledku i prodraží. 
  • Naše služby můžete využít jako jednotlivec, pokud je například v bytě potřebná deratizace štěnic. Zaměřujeme se i na větší provozy, firmy a zařízení. 
  • Nabízíme i likvidaci dalšího otravného hmyzu, provádíme deratizace blech i deratizace švábů